Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Disclaimer & privacy

Disclaimer

De Schagen Groep heeft deze website, en de websites van alle tot de Schagen Groep behorende werkmaatschappijen, zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de websites beschikbare informatie. De Schagen Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de sites beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de websites.

De Schagen Groep kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en de websites van alle tot de Schagen Groep behorende werkmaatschappijen voorkomende gegevens, omdat de Schagen Groep niet weet met welk doel deze websites wordt bezocht en ook niet weet waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken. De Schagen Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze websites weergegeven gegevens.

Privacy

Gegevens van gebruikers, die door de gebruikers worden geplaatst op deze website van de Schagen Groep en de websites van alle tot de Schagen Groep behorende werkmaatschappijen, zullen door de Schagen Groep zorgvuldig en in overeenstemming met onze privacyverklaring worden behandeld en beveiligd. De Schagen Groep kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ontvreemding van dergelijke gegevens door derden door het omzeilen van de aanwezige beveiligingen of door het aftappen van communicatiestromen. Ons privacy- en cookiebeleid leest u in het hieronder te downloaden document ‘SG Beleid Privacyverklaring Internet’.

Documenten
SG Beleid Privacyverklaring AVG Derden
SG Beleid Privacyverklaring Internet