Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Door Schagen Infra gereconstrueerde N331 Zwartsluis-Vollenhove feestelijk geopend

Vrijdag 4 september 2015 is de N331 Zwartsluis-Vollenhove feestelijk geopend. Vanaf het voorjaar 2014 is in opdracht van de Provincie Overijssel door Schagen Infra gewerkt om dat wegvak veiliger te maken. In die anderhalf jaar is de dijk verbreed om langzaam- en snelverkeer op de hoofdrijbaan te kunnen scheiden, zijn rotondes aangelegd bij de splitsing met de Veerweg en in de hoofdrijbaan en is de parallelweg vernieuwd met een duurzame betonverharding.

De N331 is een weg met een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de regio. Daarom is voor de opening op vrijdagmiddag 4 september iedereen uit de regio en daarbuiten, die er mee te maken heeft gehad, uitgenodigd. Diverse partijen hebben gehoor gegeven aan die uitnodiging en acte de présence gegeven. Zo stonden er voertuigen van de politie, ambulancediensten en brandweer op het terrein van zuivelboerderij Weidevol aan de N331. Ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Groot Salland, de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland en de Provincie Overijssel waren aanwezig met stands en voertuigen.

Wij van Schagen Infra, hoofdaannemer van dit project en onderaannemer Oosterhuis waren er uiteraard ook met ons wegenbouw- en grondverzetmaterieel.

Leerlingen van het Agnieten College uit Zwartsluis hebben er een vrolijke percussieshow opgevoerd met onze wegenbouwmaterialen als bebording, bezems en emmers.

Voor uitvoering informatie over dit project: Reconstructie N331 tussen Zwartsluis en Vollenhove

Foto’s: Remco de Wit/Provincie Overijssel