Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting Oevers C Meppel

Oevers C in Meppel gaat op de schop. Het industrieterrein, ontwikkeld in de jaren ’60, is toe aan een herinrichting. Ook de levensduur van de huidige riolering is ten einde. Op 26 januari 2015 is Schagen Infra gestart met de werkzaamheden. Het project wordt in verschillende fases uitgevoerd, om de bereikbaarheid tijdens het project nagenoeg te garanderen.

Na het verwijderen van de huidige klinkerverharding vervangen wij de vuilwaterriolering en leggen we een nieuw regenwaterriool aan. Van alle bedrijven gelegen aan de Oevers C sluiten wij de dakoppervlakken aan op dit nieuwe riool. Dit betekent dat er ook op de bedrijfspercelen gewerkt gaat worden. De volgende stap is het aanbrengen van puinfundering. Ook verzorgen wij de kantopsluitingen, parkeerplaatsen en rabatstroken. Er komt geen klinkerverharding meer in de rijbaan: de weg wordt van asfalt voorzien.

Opbreken elementenverharding 11.150 m²
Opbreken kantopsluiting 2.400 m
Aanbrengen riool incl. grondwerk 1.700 m
Aanbrengen puinfundering 9.200 m²
Aanbrengen elementenverhardingen 2.600 m²
Aanbrengen asfalt 2.900 ton
Aanbrengen kantopsluiting 2.480 m
Aanbrengen bomen inclusief grondverbetering ca. 15 stuks

Planning/Fasering
Het industrieterrein Oevers C is een druk industrieterrein waar veel bedrijvigheid plaatsvindt. Schagen Infra wil de overlast tot een minimum beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven nagenoeg waarborgen. Wij hebben het werk daarom opgedeeld in de volgende fases:

Fase 1 Groeneveld. Deze fase loopt vanaf de kruising Groeneveld/Zomerdijk tot aan het Meppelerdiep.

Fase 2 Pieter Mastebroekweg. Deze fase loopt vanaf de Zomerdijk tot aan de kruising met Groeneveld.

Fase 3 Pieter Mastebroekweg. Deze fase loopt vanaf de kruising tot halverwege het gebouw van Seacon Logistics.

Fase 4 Pieter Mastebroekweg. Deze fase loopt vanaf het gebouw van Seacon Logistics tot de kruising Pieter Mastebroekweg/Zomerdijk.

Fase 5 Aanbrengen deklaag asfalt. Dit is de laatste laag asfalt en deze wordt over het gehele project in een keer aangebracht. Dit zal plaatsvinden in een weekend.

Informatiebrieven
Infobrief traject 4 (27-05-2015)
Infobrief traject 3 (22-04-2015)
Infobrief traject 2 (03-03-2015)
Infobrief traject 1 (16-01-2015)

Contactpersoon

Omgevingsmanager/uitvoerder dhr. E. Beens komt voor het begin van een fase langs bij de omliggende bedrijven om de werkzaamheden toe te lichten. Elke donderdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur is er een inloopuur in de keet van Schagen Infra, op de hoek Zomerdijk/Pieter Mastebroekweg. Hier kunt u terecht voor vragen en opmerkingen.

Nieuws
13-07-2015
De afgelopen weken werkten we hard door om de laatste fase, traject 4, af te ronden.  Zo is in week 26 het laatste hoofdriool aangebracht en zijn we in de weken 27 en 28 druk bezig geweest om het geheel weer op te bouwen. We vulden de rioolsleuven aan en brachten puinfundering aan. De stratenmakers voerden de laatste werkzaamheden uit, voordat het asfalt aangebracht kon worden. Het warme weer hielp niet echt mee, maar gelukkig was alles op tijd klaar, zodat de asfaltploegen op woensdag 8 juli en donderdag 9 juli aan de slag konden.
Deze week, week 29, werken we met een kleinere ploeg dan normaal om het geheel af te ronden. De stratenmakers voeren straatwerk uit en verrichten werkzaamheden aan de inritten. Daarnaast werken we de bermen af en ruimen we op. Na de vakantie vinden nog enkele kleine werkzaamheden plaats. Bedrijven ondervinden hiervan geen hinder.
Schagen Infra bedankt alle bedrijven op Oevers C voor hun medewerking en begrip.


25-06-2015
Afgelopen woensdag, 24-06-15, startte Schagen Infra met het laatste deel van traject 4. Hier is de oude klinkerverharding uitgebroken en zijn we gestart met de laatste rioleringswerkzaamheden.  Maandag 29-06-15 ronden we de werkzaamheden aan het hoofdriool af. Die dag brengen we ook de puinfundering aan en kunnen de stratenmakers dit gedeelte voorzien van bestrating.
De stratenmakers zijn deze week begonnen met het aanbrengen van de verharding vanaf de Zomerdijk nabij Concordia. Vanaf volgende week werken ze vanaf de bocht bij Verf van der Feer richting de inrit van Joontjes. We zetten de kolken en werken de bermen af, zodat alles gereed is voordat we op woensdag 08-07-15 asfalt draaien. Bedrijven op het gedeelte waar asfalt gedraaid wordt, ontvangen volgende week een informatiebrief.


11-06-2015
De aankomende weken ronden we de werkzaamheden aan het hoofdriool af. We hebben dan heel het bedrijventerrein voorzien van nieuwe riolering.
Werkzaamheden die daarna op de planning staan, zijn het draaien van de onder- en tussenlaag asfalt. Dit staat gepland voor week 28. Aanliggende bedrijven ontvangen hierover een brief. Deze twee lagen asfalt bestaan uit een onderlaag van 7 centimeter en een tussenlaag van 5 centimeter. De deklaag (toplaag) brengen we in oktober aan. Dit doen we om eventuele zetting op te vangen.
Zetting is een ander woord voor het samendrukken van zand. Nadat de sleuf voor het riool is gegraven wordt deze na het aanbrengen van het riool weer aangevuld met zand. De grond wordt verdicht (samengeperst) door middel van een trilplaat en water. Het kan echter zijn dat er toch nog wat kleine holle ruimtes in het zandpakket zitten. Verkeer dat straks over het asfalt rijdt, drukt deze holle ruimtes eruit. Hierdoor kan er schade ontstaan aan het asfalt. Wanneer we direct de ‘toplaag’ aanbrengen kan het zijn dat deze beschadigd raakt.
We verwachten geen schade, maar door de laatste laag vier maanden later aan te brengen, kunnen we eventuele schade nog opvangen.
Op dit moment zijn we nog druk bezig met het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren bij de bedrijven op Oevers C. De stratenmakers werken hard om alles af te krijgen voordat we asfalt draaien in week 28.

 

01-06-2015
Zaterdag 30 mei draaide Schagen Infra de onder- en tussenlaag asfalt op een deel van het bedrijventerrein. Hierbij een aantal foto’s.

27-05-2015
Het aanleggen van het nieuwe rioolstelsel op industrieterrein Oevers C vordert. Deze week vond een rioolinspectie plaats. Een wagentje met hierop een camera bevestigd, rijdt door het riool. De camera legt vast of het waterdicht is en op de juiste manier is aangelegd.
Week 22 stond ook in het teken van de voorbereidingen voor het asfalt draaien op zaterdag 30 mei. De stratenmakers werken hard door en nemen hierbij de bermen mee. Deze worden afgewerkt en ingezaaid. Een grader maakt de puinfundering, waar verkeer nu overheen rijdt, onder profiel. Dit houdt in dat de fundering afbuigt, zodat water weg kan stromen.
Nadat we het asfalt zaterdag hebben gedraaid, ziet Oevers C er een stuk aantrekkelijker uit. Veel bedrijven zijn dan weer bereikbaar via het asfalt.
Volgende week beginnen we aan traject 4, het laatste traject.


12-05-2015
Op zaterdag 30-05-2015 draaien we asfalt op bedrijventerrein Oevers C. Het gedeelte vanaf de kruising Zomerdijk/Pieter Mastebroekweg tot aan Pieter Mastebroekweg 12 (Greens & Salads) voorzien we van een onder- en tussenlaag asfalt. Van 7.00 tot 17.00 uur sluiten we de weg af voor al het verkeer.
De week ervoor, week 22, starten onze voorbereidingen. Bedrijven zijn dan bereikbaar, maar het is mogelijk dat de doorstroming voor verkeer op de puinbaan stremt.
Het is van belang dat er op 30 mei geen auto’s en vrachtauto’s op de rijbaan/puinfundering staan. Wie vragen heeft, kan terecht bij omgevingsmanager dhr. E. Beens.

28-04-2015
Een aantal dagen mooi weer tijdens de werkzaamheden vorige week viel goed in de smaak bij iedereen, ook al liepen we iets achterstand op bij de rioolwerkzaamheden aan het Meppelerdiep. Als fundatie plaatsen we de putten hier op houten palen.
Donderdag 23 april pakten we de rioleringswerkzaamheden op aan de Pieter Mastebroekweg, ter plaatse van Revamo. Met een mobiele kraan en een tweede rioolploeg verwachten we de achterstand op de planning weg te werken. De werkzaamheden lopen vlot door. Revamo blijft bereikbaar via het terrein van Autotemp.
Normaal gesproken graven we op de bedrijfspercelen voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren. In verband met brandstofleidingen op het terrein van tankstation Tamoil, ging onze voorkeur uit naar een andere werkwijze. Beens Grondzuigtechniek maakte hier een sleuf met een grondzuigmachine. De werkgang van deze machine houdt in dat de grond eerst door hoge luchtdruk wordt losgemaakt. Daarna zuigt de machine de grond op en ontstaat er een sleuf.
Zo vorderen de werkzaamheden op Oevers C. Na een lang weekend hervatte Schagen Infra vandaag de werkzaamheden.


22-04-2015
Eén van de bedrijven gevestigd aan Oevers C is Aarnink-Dengerink, producent van ambachtelijke grill- en vleeswaren. Het bedrijf levert hoogwaardige, smaakvolle, voorgegaarde vleessoorten en gerechten aan de professionele markt. Hoe kijkt directeur Aran Slooff aan tegen de herinrichting van het bedrijventerrein?
‘De riolering loopt niet meer over en de straat knapt er enorm van op.’ Aran Slooff is tot nu toe meer dan tevreden. Hij heeft weinig last gehad van de werkzaamheden die voor de deur van het bedrijf plaatsvonden. ‘Vriendelijke, hardwerkende mannen’, vat hij de werkploeg samen. ‘Zowel de werknemers van Schagen Infra als de onderaannemers.’
Een groot pluspunt is de inzet van omgevingsmanager Erwin Beens, die 24 uur per dag bereikbaar is. ‘Door zijn tijdige communicatie is de planning nooit een verrassing. En toen het hemelwater afgekoppeld moest worden, belde Erwin om te vragen welke tijd voor ons het meest gunstig was. Het is prettig om daar als bedrijf invloed op te hebben’, geeft de heer Slooff aan. ‘Erwins visitekaartje hangt aan de muur, dus bij vragen weet ik hem te vinden!’
Schagen Infra organiseert elke donderdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur een inloopuur in de directiekeet, op de hoek Zomerdijk/Pieter Mastebroekweg. De omgevingsmanager is daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden.

13-04-2015
De eerste trottoirbanden liggen in de weg. Ook zijn de stratenmakers begonnen met de aanleg van parkeerplaatsen. Voor de afwatering van het wegoppervlak brachten we nieuwe kolken aan.
Het aanleggen van het nieuwe hoofdriool verloopt voorspoedig en volgens planning. Deze week breken we weer een gedeelte van de huidige verharding op. Van Spijker Infrabouw is te bereiken via het Groeneveld en over de aangelegde puinbaan.
Ook koppelen we deze week de dakoppervlakken af bij Spijkerman Evenementenverhuur.


02-04-2015
Hoewel de wind zich deze week goed laat zien, heeft deze gelukkig geen gevolgen voor de voortgang van het werk. Eerder deze week sloten we De Valk Wekerom aan op het regenwaterriool. Vandaag brengen we puinfundering aan vanaf de eerste inrit van De Valk Wekerom tot aan de inrit van Spijkerman Evenementenverhuur. Dit betekent dat Spijkerman Evenementenverhuur bereikbaar is via Groeneveld over de puinfundering. De verwijsborden geven dit aan.
Ook breken we het gedeelte van de huidige rijbaan op vanaf de inrit van Spijkerman Evenementenverhuur tot halverwege de inrit van Van Spijker Infrabouw. De dinsdag na Pasen starten we met het aanleggen van het hoofdriool.
De bedrijven aan het Groeneveld, Horesca, Aarnink Dengerink, Wagenborg Nedlift en Manina zijn afgekoppeld en inmiddels aangesloten op het nieuw aangelegde regenwaterriool. Het afkoppelen gaat nu verder bij de bedrijven aan de Pieter Mastebroekweg.


18-03-2015

Op het gedeelte Groeneveld tot de kruising Pieter Mastebroekweg ligt asfalt. Bedrijven langs deze weg zijn weer bereikbaar. Vanaf dezelfde kruising richting Zomerdijk-West leggen we hoofdriool aan.

03-03-2015
Het aanleggen van het hoofdriool gaat gestaag verder. Ondanks de lichte vertraging van de vorige weken, is er inmiddels een hoop gebeurd. Na het gereedmaken van de huisaansluitingen, sloten wij alle bedrijven op het stuk Groeneveld aan op de nieuwe riolering. Op het gedeelte Groeneweg, vanaf de Zomerdijk tot aan de kruising Pieter Mastebroekweg, is de puinfundering aangebracht. Op 2 maart startten de stratenmakers met de kantopsluitingen en parkeervakken. Voor vrijdag 13 maart staat er asfalt op de planning, zodat de bedrijven aan het stuk Groeneveld weer bereikbaar zijn.

 

13-02-2015
De weergoden gooiden vorige week donderdag en vrijdag onze geplande werkzaamheden in de war. Door de matige vorst ’s nachts en de voorspelling dat de temperatuur overdag ook niet boven nul kwam werd besloten om geen nieuwe riolering aan te leggen. Maandag was de temperatuur weer boven nul zodat we weer verder konden met onze werkzaamheden. Met het aanleggen van de nieuwe riolering in het Groeneveld hebben we deze week aardige vorderingen gemaakt. Ook is een deel van de rioolsleuf alweer aangevuld en zijn de eerste bedrijven aangesloten op het nieuwe rioolstelsel.

Donderdag hebben we het 2e deel van het Groeneveld (richting het Meppelerdiep) uitgebroken, incl. de kruising met de Pieter Mastebroekweg. Dit betekent dat deze voor doorgaand rijverkeer gestremd is. De verwijsborden voor bedrijven zijn weer aangepast. Voor volgende week, week 8, staat er nog een apart klusje op de planning. Op de kruising Pieter Mastebroekweg/Groeneveld en in het Groeneveld nabij het Meppelerdiep zit namelijk een verontreiniging in de grond. Onze onderaannemer Lareco gaat deze vervuilde grond saneren. Dit staat voor maandag op de planning. Ook hopen we eind van de week een puinfundering aan te brengen op een deel van het Groeneveld. In de week daaropvolgend kunnen de straatmakers aan de slag met het aanbrengen van kantopsluitingen en parkeerplaatsen.

05-02-2015
Aandacht in Meppeler Courant
Nadat we vorige week zijn begonnen met het opbreken van de huidige verhardingen in het Groeneveld zijn we deze week ook gestart met het vervangen van het hoofdriool. We zijn gestart op de kruising Groeneveld/Zomerdijk. We moesten de nieuwe riolering aansluiten op een bestaande put gelegen aan de Zomerdijk. Vanuit die put konden we een verbinding maken naar de 1e nieuwe put die geplaatst zou worden in het Groeneveld. Door de vele kabels en leidingen die hier liggen, bleek dit nog een lastige klus. Met veel voorzichtigheid zijn deze kabels en leidingen vrij gemaakt en hebben we de eerste buizen kunnen leggen. Afgelopen dinsdag is dan ook de eerste nieuwe put geplaatst. Doordat de riolering anders lag dan op tekening aangegeven moesten we hier ook nog enkele aanpassingen maken.

Nu we deze moeilijke, arbeidsintensieve hoek gehad hebben, hoopten we verder het Groeneveld in te gaan richting de kruising met de Pieter Mastebroekweg. Donderdag hebben we echter besloten om deze week de rioleringswerkzaamheden stil te leggen, dit i.v.m. de vorst. Doordat de temperatuur donderdag en vrijdag ook niet meer boven ‘nul’ komt is het niet verstandig om nog verder te gaan met het leggen van de nieuwe rioolbuizen, dit komt de kwaliteit niet ten goede. Voor maandag a.s. zijn de weerberichten ons weer gunstiger gezind en hopen we weer verder te gaan met het aanleggen van de nieuwe riolering.

26-01-2015
Afgelopen maandag zijn we begonnen met de herinrichting Oevers C.Op de speciale verwijsborden kunt u zien hoe de bedrijven te bereiken zijn tijdens dit project (zie foto). De pijltjes worden per fase gewijzigd.