Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N34, aansluiting Exloo

Op de N34 bij Exloo realiseerden Schagen Infra en Salverda Bouw in opdracht van de provincie Drenthe een ongelijkvloerse kruising. Tegelijkertijd is er een veilige route gekomen naar het dorp Ees. Deze oplossing garandeert de doorstroming van verkeer op de N34 en is daarnaast veiliger en overzichtelijker voor weggebruikers.  Het werk is verkregen door een niet-openbare aanbesteding op basis van EMVI.

De opdracht omvatte het engineeren en realiseren van een ongelijkvloerse kruising met toeritten en een viaduct. Het omliggend wegennet kruist de N34 nu bovenlangs.

Het verkeer leidden we tijdelijk om langs de bouwlocatie door middel van een bypass en turborotonde. Daarnaast verwijderde Schagen Infra de bestaande fiets- en landbouwtunnel. Fietsverkeer wordt nu over het viaduct geleid. Het fietspad is vrijliggend van de rijbaan aangebracht en scheidt fietsers en auto’s door een stalen geleiderail. Langs de N34 is door het verleggen van deze weg in westelijke richting aan de Oostelijke zijde ruimte gecreëerd voor een breder fietspad en parallelweg.

In maart 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Omdat de ligging van de N34 naar het westen is verschoven, maakten we het tracé obstakel vrij. In juli 2016 gingen we van start met de bouw van de N34. In de zomer van 2017 leverden we het op.