Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N34, aansluiting Exloo

Projectnieuws


17-11-2016

Fundatie viaduct en ophogen wegen

Vandaag storten we de fundatie voor het viaduct. Dit komt neer op 100m³ beton per kant, waarvan we vandaag één kant doen. Hierop maken we wanden, waarop we de liggers van het viaduct plaatsen. Uiteindelijk komt het asfalt hierop te liggen. Volgende week is de fundatie van de andere kant van het viaduct aan de beurt. Ook beginnen we dan met het aanbrengen van de wanden. De pijltjes in onderstaande dwarsdoorsnede laten zien waar we het beton storten.

Het ophogen van de rotondes en op- en afritten gaat nog even door. De oostkant heeft de juiste hoogte bijna bereikt. De andere kant volgt volgende week.

Deze week verstuurden we nieuwsbrief 4. Wie de nieuwsbrief wil ontvangen via de mail, kan zich aanmelden via n34@schageninfra.nl.

Alle projectupdates

Op de N34 bij Exloo realiseerden Schagen Infra en Salverda Bouw in opdracht van de provincie Drenthe een ongelijkvloerse kruising. Tegelijkertijd is er een veilige route gekomen naar het dorp Ees. Deze oplossing garandeert de doorstroming van verkeer op de N34 en is daarnaast veiliger en overzichtelijker voor weggebruikers.  

De opdrachtN34 Exloo omvatte het engineeren en realiseren van een ongelijkvloerse kruising met toeritten en een viaduct. Het omliggend wegennet kruist de N34 nu bovenlangs.

Het verkeer leidden we tijdelijk om langs de bouwlocatie door middel van een bypass en een turborotonde. Hierdoor bleef de doorstroom van verkeer in alle richtingen bestaan tijdens onze werkzaamheden. Door onze gekozen fasering realiseerden wij bijna het gehele project buiten het verkeer.

In maart 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Omdat de ligging van de N34 naar het westen is verschoven, maakten we het tracé obstakel vrij. In juli 2016 gingen we van start met de bouw van de N34. In de zomer van 2017 leverden we het op.

Op de website van Hunebed Nieuwscafé verscheen begin november 2016 een interessant artikel. Tijdens onze graafwerkzaamheden is de bodemopbouw onder het oppervlak van de Hondsrug zichtbaar geworden. De prachtige foto’s nemen u mee door de geschiedenis van wel drie ijstijden.

Filmpje

We hebben onze asfaltwerkzaamheden in beeld gebracht.

Contact

N34, aansluiting Exloo


T. 038 - 477 8298
E. Stuur een e-mail