Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N34, aansluiting Exloo

Projectnieuws


31-08-2016

Graafwerkzaamheden

Aan beide zijden van de N34 voeren we graafwerkzaamheden uit. Zand dat we nodig hebben, halen we uit de waterberging. Dit zand rijden we in de cunetten, de ontgraven gedeeltes.

Let op: oversteken ter plaatse van de Middenweg is niet meer mogelijk.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan bent u welkom in onze bouwkeet tijdens de inloopuren op maandag van 12.15 tot 13.00 uur en op woensdag van 16.00 tot 16.45 uur. U bereikt onze keet via afslag Exloo, de Hoofdstraat, de Borgerderweg via de tunnel, de Odoornerstraat en de Middenweg. Hier kunt u zich melden bij onze uitvoerder. Neem dan ook eens een kijkje op de uitzichtlocatie!

 

Alle projectupdates

Op de N34 bij Exloo realiseerden Schagen Infra en Salverda Bouw in opdracht van de provincie Drenthe een ongelijkvloerse kruising. Tegelijkertijd is er een veilige route gekomen naar het dorp Ees. Deze oplossing garandeert de doorstroming van verkeer op de N34 en is daarnaast veiliger en overzichtelijker voor weggebruikers.  

De opdrachtN34 Exloo omvatte het engineeren en realiseren van een ongelijkvloerse kruising met toeritten en een viaduct. Het omliggend wegennet kruist de N34 nu bovenlangs.

Het verkeer leidden we tijdelijk om langs de bouwlocatie door middel van een bypass en een turborotonde. Hierdoor bleef de doorstroom van verkeer in alle richtingen bestaan tijdens onze werkzaamheden. Door onze gekozen fasering realiseerden wij bijna het gehele project buiten het verkeer.

In maart 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Omdat de ligging van de N34 naar het westen is verschoven, maakten we het tracé obstakel vrij. In juli 2016 gingen we van start met de bouw van de N34. In de zomer van 2017 leverden we het op.

Op de website van Hunebed Nieuwscafé verscheen begin november 2016 een interessant artikel. Tijdens onze graafwerkzaamheden is de bodemopbouw onder het oppervlak van de Hondsrug zichtbaar geworden. De prachtige foto’s nemen u mee door de geschiedenis van wel drie ijstijden.

Filmpje

We hebben onze asfaltwerkzaamheden in beeld gebracht.

Contact

N34, aansluiting Exloo


T. 038 - 477 8298
E. Stuur een e-mail