Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N34, aansluiting Exloo

Projectnieuws


07-09-2016

Graven, verdichten en ophogen

Net als vorige week voeren we voornamelijk graafwerkzaamheden uit.

Al het zand dat vrijkomt, gebruiken we weer in de cunetten op ons werk. We verhogen de parallelweg aan de oostkant van de N34, zodat we deze kunnen aansluiten op de toekomstige rotondes.

De afgelopen week plaatsten we duikers om de watergangen met elkaar te verbinden. Op de foto’s zijn deze duikers te zien.

Ook volgende week blijven we graven, verdichten en ophogen.

Het Dagblad van het Noorden besteedde op 07-09-2016 aandacht aan onze werkzaamheden.

Naast deze website en de BouwApp, is ons werk nu ook te volgen via Facebook en Twitter.

Alle projectupdates

Op de N34 bij Exloo realiseerden Schagen Infra en Salverda Bouw in opdracht van de provincie Drenthe een ongelijkvloerse kruising. Tegelijkertijd is er een veilige route gekomen naar het dorp Ees. Deze oplossing garandeert de doorstroming van verkeer op de N34 en is daarnaast veiliger en overzichtelijker voor weggebruikers.  

De opdrachtN34 Exloo omvatte het engineeren en realiseren van een ongelijkvloerse kruising met toeritten en een viaduct. Het omliggend wegennet kruist de N34 nu bovenlangs.

Het verkeer leidden we tijdelijk om langs de bouwlocatie door middel van een bypass en een turborotonde. Hierdoor bleef de doorstroom van verkeer in alle richtingen bestaan tijdens onze werkzaamheden. Door onze gekozen fasering realiseerden wij bijna het gehele project buiten het verkeer.

In maart 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Omdat de ligging van de N34 naar het westen is verschoven, maakten we het tracé obstakel vrij. In juli 2016 gingen we van start met de bouw van de N34. In de zomer van 2017 leverden we het op.

Op de website van Hunebed Nieuwscafé verscheen begin november 2016 een interessant artikel. Tijdens onze graafwerkzaamheden is de bodemopbouw onder het oppervlak van de Hondsrug zichtbaar geworden. De prachtige foto’s nemen u mee door de geschiedenis van wel drie ijstijden.

Filmpje

We hebben onze asfaltwerkzaamheden in beeld gebracht.

Contact

N34, aansluiting Exloo


T. 038 - 477 8298
E. Stuur een e-mail