Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N34, aansluiting Exloo

Projectnieuws


20-07-2017

Project opgeleverd

Donderdag 13 juli leverde de combinatie Salverda Bouw en Schagen Infra het project N34, aansluiting Exloo op. Na ruim twaalf maanden is de realisatie van dit UAV-gc contract van circa 5 miljoen euro grotendeels gereed. Het laatste deel van de beplanting brengen we in het najaar aan.

Werkzaamheden

Het project bestond uit het realiseren van een ongelijkvloerse kruising op de N34 bij Exloo. Ook is er een veilige route naar het dorp Ees gekomen. De doorstroming van verkeer op de N34 is verbeterd en de verkeerssituatie is veiliger en overzichtelijker geworden voor weggebruikers.

Omgeving

‘Beide bedrijven, en met name alle noeste medewerkers, dank voor uw bijdrage aan de verkeersveiligheid en verfraaiing van het landschap.’ Dit is één van de reacties die we tijdens en na afloop van het project ontvingen. We verstuurden nieuwsbrieven en hielden een Facebook-, Twitter- en projectpagina bij, zodat de omgeving altijd op de hoogte was van onze werkzaamheden. Tijdens de sloop van de tunnel, waar we de N34 een weekend voor afsloten, boden we de direct aanwonenden een weekend weg aan. Hierdoor beperkten we de overlast. Door het uitkijkpunt dat we bovenop onze keet realiseerden was het voor geïnteresseerden mogelijk bijna het gehele projectgebied in één oogopslag te bekijken.

Bewuste Bouwers

Het project was aangemeld bij Bewuste Bouwers. Bewuste Bouwers werken volgens vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Mileu en Verzorgd. Wij werkten conform de eisen en richtlijnen, waardoor onze bouwplaats netjes en overzichtelijk was en wij de omgeving persoonlijk en actief informeerden. Een mystery guest bezocht en beoordeelde de locatie. Ook kregen we aangekondigd bezoek van een auditor, die ons aan de hand van zijn bevindingen en onze toelichting een 7,4 gaf. Het gemiddelde van alle projecten die bij Bewuste Bouwers zijn aangemeld is in 2017 een 7,1.

Geologie

Op de website van Hunebed Nieuwscafé verscheen begin november een interessant artikel. Tijdens onze graafwerkzaamheden werd de bodemopbouw onder het oppervlak van de Hondsrug zichtbaar. De prachtige foto’s nemen u mee door de geschiedenis van wel drie ijstijden.

Alle projectupdates

Op de N34 bij Exloo realiseerden Schagen Infra en Salverda Bouw in opdracht van de provincie Drenthe een ongelijkvloerse kruising. Tegelijkertijd is er een veilige route gekomen naar het dorp Ees. Deze oplossing garandeert de doorstroming van verkeer op de N34 en is daarnaast veiliger en overzichtelijker voor weggebruikers.  

De opdrachtN34 Exloo omvatte het engineeren en realiseren van een ongelijkvloerse kruising met toeritten en een viaduct. Het omliggend wegennet kruist de N34 nu bovenlangs.

Het verkeer leidden we tijdelijk om langs de bouwlocatie door middel van een bypass en een turborotonde. Hierdoor bleef de doorstroom van verkeer in alle richtingen bestaan tijdens onze werkzaamheden. Door onze gekozen fasering realiseerden wij bijna het gehele project buiten het verkeer.

In maart 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Omdat de ligging van de N34 naar het westen is verschoven, maakten we het tracé obstakel vrij. In juli 2016 gingen we van start met de bouw van de N34. In de zomer van 2017 leverden we het op.

Op de website van Hunebed Nieuwscafé verscheen begin november 2016 een interessant artikel. Tijdens onze graafwerkzaamheden is de bodemopbouw onder het oppervlak van de Hondsrug zichtbaar geworden. De prachtige foto’s nemen u mee door de geschiedenis van wel drie ijstijden.

Filmpje

We hebben onze asfaltwerkzaamheden in beeld gebracht.

Contact

N34, aansluiting Exloo


T. 038 - 477 8298
E. Stuur een e-mail