Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

N34, aansluiting Exloo

Projectnieuws


23-08-2016

Start werkzaamheden

De vakantie is voorbij en onze werkzaamheden zijn van start gegaan.

Fase 1 bestaat uit de aanleg van de parallelweg en het fietspad aan de oostzijde van de huidige N34. Ook leggen we een tijdelijke rotonde aan om de doorstroom van verkeer tussen Exloo en Ees altijd te waarborgen. Onderstaande tekening toont de totale fasering en planning.

Tekening fasering en planning

Op onze bouwketen hebben we een uitzichtlocatie gerealiseerd. Tijdens de inloopuren, elke maandag tussen 12.15 en 13.00 uur en op woensdag tussen 16.00 en 16.45 uur, is het mogelijk hier een kijkje te komen nemen. Meldt u zich dan eerst bij onze uitvoerder via 038 – 477 82 98.

Alle projectupdates

Op de N34 bij Exloo realiseerden Schagen Infra en Salverda Bouw in opdracht van de provincie Drenthe een ongelijkvloerse kruising. Tegelijkertijd is er een veilige route gekomen naar het dorp Ees. Deze oplossing garandeert de doorstroming van verkeer op de N34 en is daarnaast veiliger en overzichtelijker voor weggebruikers.  

De opdrachtN34 Exloo omvatte het engineeren en realiseren van een ongelijkvloerse kruising met toeritten en een viaduct. Het omliggend wegennet kruist de N34 nu bovenlangs.

Het verkeer leidden we tijdelijk om langs de bouwlocatie door middel van een bypass en een turborotonde. Hierdoor bleef de doorstroom van verkeer in alle richtingen bestaan tijdens onze werkzaamheden. Door onze gekozen fasering realiseerden wij bijna het gehele project buiten het verkeer.

In maart 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan. Omdat de ligging van de N34 naar het westen is verschoven, maakten we het tracé obstakel vrij. In juli 2016 gingen we van start met de bouw van de N34. In de zomer van 2017 leverden we het op.

Op de website van Hunebed Nieuwscafé verscheen begin november 2016 een interessant artikel. Tijdens onze graafwerkzaamheden is de bodemopbouw onder het oppervlak van de Hondsrug zichtbaar geworden. De prachtige foto’s nemen u mee door de geschiedenis van wel drie ijstijden.

Filmpje

We hebben onze asfaltwerkzaamheden in beeld gebracht.

Contact

N34, aansluiting Exloo


T. 038 - 477 8298
E. Stuur een e-mail