Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Groep neemt deel in herontwikkeling bedrijventerrein Hasselt

Vrijdag 3 oktober 2014 is op bedrijventerrein Zwartewater in Hasselt de officiële starthandeling verricht voor de bouw van een groot multifunctioneel logistiek centrum. De Schagen Groep ontwikkelt dit unieke logistieke knooppunt op het naastgelegen voormalige Dycore-terrein in samenwerking met Scania Logistics Netherlands en Westerman Logistics en Herstructureringsmaatschappij Overijssel.

46Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk, wethouder Arie Speksnijder van de gemeente Zwartewaterland, directeur Leo Bronkhorst van Scania Logistics, Berend van Dieren, directeur van Westerman en Jonathan Schagen, algemeen directeur van de Schagen Groep, sloegen in een gezamenlijke actie vanuit vijf heimachines ieder een paal de grond in voor de nieuwe bedrijfshal van vrachtwagenfabrikant Scania. Voor de bouw van deze op- en overslaghal worden de komende weken nog ruim 5.500 betonnen palen met een lengte tussen de 9 en 11 meter geheid.

De 20.000m2 grote bedrijfshal, waarin Scania onder meer dagelijks 20 vrachtwagens gereed gaat maken om in onderdelen te verschepen voor de export, wordt gebouwd door Salverda, een dochteronderneming van de Schagen Groep. Salverda bouwt daarnaast een bedrijfshal van 11.000 m2 voor Westerman Logistics, waarvoor nog 3.500 betonpalen geheid moeten worden voor crossdock activiteiten. Samen met de containerterminal die wordt aangelegd, beschikt het bedrijventerrein Zwartewater straks over een logistiek knooppunt van betekenis, dat de economische positie van de Kop van Overijssel behoorlijk zal gaan versterken. Van die verwachting gaan ook de Provincie Overijssel en de Gemeente Zwartewaterland uit, die de revitalisering en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor hun rekening nemen.