Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Bij de Schagen Groep voeren wij sinds 2009 een actief beleid om de CO2-emissie bij onze bedrijven te reduceren. Binnen alle bedrijven van de Schagen Groep is energiebesparing een belangrijk aspect. Zowel bij productie van asfalt en beton, de uitvoering van projecten, logistiek en kantoren. In 2011 hebben we het hoogste niveau behaald van de CO2-Prestatieladder: niveau 5.

CO2-emissie reduceren

De Schagen Groep heeft zich ten doel gesteld de CO2-emissie in scope 1 en 2 voor 2030 met minimaal 50% te reduceren. Om dit te bereiken zijn we volledig overgegaan op groene elektriciteit van Nederlandse Windmolens. Ook verbeteren we de efficiency van onze asfaltcentrale, investeren we in hergebruik van grondstoffen en nemen we maatregelen zodat we voor 2030 het gebruik van diesel volledig hebben uitgebannen. Daarbij verduurzamen we onze kantoorlocaties en het wagenpark, stimuleren wij onze medewerkers in zuinig gebruik van auto’s en machines en zijn we in een dialoog met onze belangrijke leveranciers om de CO2-emissie in de keten ook terug te brengen. Voor een overzicht van alle maatregelen verwijzen we naar ons CO2-reductieplan.

Concreet moeten alle maatregelen voor het einde van 2030 leiden tot een CO2-reductie van 2.465 ton in scope 1, 1.550 ton in scope 2 en 1.440 ton in scope 3.

CO2-emissie Schagen Groep

Goede communicatie vinden wij een belangrijk instrument voor bewustwording. Daarom kiezen wij voor een gestructureerde, open en transparante rapportage over onze inspanningen, zowel intern als extern. Schagen Groep rapporteert elk half jaar over de behaalde reducties in de CO2-emissie volgens de NEN-ISO 14064-1-richtlijnen en het Handboek CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Initiatieven sector en overheid

Als Schagen Groep zijn wij betrokken bij verschillende sectorinitiatieven en overheidsprogramma’s om energieverbruik binnen onze sector te verminderen. De belangrijkste hiervan staan hieronder. Klik op de afbeelding voor meer informatie:

Het Nieuwe Rijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten

Co2-bewust certificaat niveau 5
4A Ketenanalyse
4A Ketenanalyse asfalt
4A Ketenanalyse beton
3B Energiemanagementplan
3B CO2-reductieplan
Eerste helft 2021 en 2021
Eerste helft 2022 en 2022
Eerste helft 2023 en 2023