Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Klimaatactie

We willen de impact op het klimaat verkleinen. Om minder CO2 uit te stoten hebben we een uitgebreid CO2-reductieplan. Overschakelen op duurzame brandstoffen en elektrisch rijden en werken zijn hierin belangrijke pijlers.

Sinds 2009 zijn we erin geslaagd onze CO2-emissie elk jaar voor een groot deel te verminderen. In het CO2-reductieplan beschrijven we maatregelen die moeten leiden tot de helft van de CO2-emissie in 2030. In 2050 produceren en werken we volgens deze planning helemaal CO2-neutraal. Zie voor actuele gegevens de CO2 prestatieladder.

Compensatie

De CO2-emissie die we nog niet kunnen verminderen, compenseren we vanaf 2020 jaarlijks in samenwerking met FairClimateFund met Gold Standard-certificaten. Voor 2022 hebben we gekozen voor een solar cooker-project voor vluchtelingen in Tsjaad en een biogas kookproject in Kenia. Daarmee is onze resterende CO2-emissie gecompenseerd. Door deze werkwijze dragen we bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn, 5 Gendergelijkheid, 13 Klimaatactie en 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten.