Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Waardig werk en economische groei

Zorg dragen voor onze medewerkers vinden wij van groot belang. Veilig werken, vaste contracten en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden zijn speerpunten binnen ons personeels- en arbobeleid.

Als organisatie willen we op verantwoorde wijze winst maken. Winst is geen doel op zich. In plaats daarvan zetten wij in op het creëren van waardig werk en stabiele economische groei. Dat past bij ons als familiebedrijf.

Onze missie is zorgen voor continuïteit. Dit langetermijndoel zorgt voor rust en stabiliteit, zowel voor de onderneming als het personeel en de aandeelhouders.