Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij de Schagen Groep (verder “Schagen”) vanzelfsprekend! Wij zijn een familiebedrijf en bestaan al ruim 70 jaar. Wij hechten aan continuïteit, wat betekent dat wij werken met een lange termijnvisie.

Schagen heeft haar visie op het gebied van MVO uitgewerkt in de beleidsverklaring op vier gedefinieerde aspecten: Markt, Medewerkers, Milieu en Maatschappij. Aan de hand van dit beleid willen we Schagen verder verduurzamen.

Als Schagen conformeren wij ons beleid aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze vormen een programma dat veel van de maatschappelijke  vraagstukken vertaald naar zeventien thema’s. Door ons beleid hierop af te stemmen, willen we een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld in 2030.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat afbakening essentieel is: we kunnen niet aan alle zeventien SDG’s een relevante bijdrage leveren. Om die reden zullen we die doelen selecteren, waarin we verschil kunnen maken, zonder daarbij de andere doelen te schaden. Daar werken we elke dag aan. Want samen maken we morgen.

 

Contact


038 - 477 17 41
info@schagengroep.nl