Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Milieu

Schagen bouwt met oog voor duurzaamheid en het hanteren van circulaire principes. Dit geldt niet alleen op ons kantoor en op de bouwplaats, maar ook voor de omgeving. Hiervoor hebben wij een ISO-14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem ingericht, waarmee wij onze prestaties meten en blijven verbeteren.

Wij maken gebruik van duurzame elektriciteit opgewekt door Nederlandse windmolens. Dit wordt aangevuld met, door certificaten vergroend, gas. Door ruim 1000 zonnepanelen kunnen wij voor de kantoorpanden volledig in de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Daarbij worden onze bouwketen steeds vaker voorzien van zonnepanelen. Klik hier voor een actuele stand van de opbrengsten. Er wordt onderzoek gedaan naar het toepassen van alternatieve brandstoffen voor de verwarming van kantoren en de timmerwerkplaats en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. De verduurzaming en reductie van ons energieverbruik is geborgd door het toepassen van de CO2-prestatieladder, waarop wij in 2012 het hoogste niveau (5) hebben bereikt. Enkele voorbeelden van concrete maatregelen zijn papierloos werken, carpooling en ons energieneutrale kantoor te ‘t Harde.

Verder hechten wij veel waarde aan bewust materiaalgebruik. Daarom scheiden wij zowel op kantoor als op de bouwplaats ons afval en worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt volgens de circulaire principes. Vrijkomende materialen verwerken we zoveel mogelijk zelf weer in nieuwe producten. Samen met onze opdrachtgevers kiezen wij bewust voor duurzame materialen op basis van de LCA (LevensCyclusAnalyse). Met deze methode bepalen we de totale milieubelasting van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en verwerking na gebruik. Daarnaast zijn wij in het bezit van de FSC-COC en PEFC certificaten, waarmee de toepassing van verantwoord hout is geborgd.

Door gebruik te maken van BIM streven we naar het verminderen van faalkosten en minder afval in een efficiënter proces. Tevens hebben wij diverse projecten met de BREEAM-methode uitgevoerd, waarmee de duurzaamheid van projecten door toekenning van een certificaat wordt aangetoond.

Relevante SDG’s:

Contact


038 - 477 17 41
info@schagengroep.nl